top of page

Dechreuwyr Oedolion Pickleball

Sesiwn newydd bob bore Mawrth, gan ddechrau ar y 12fed o Fedi.

Mae Pickleball yn gamp hwyliog sy'n cyfuno elfennau o badminton, tenis, a thenis bwrdd.


Fe'i dyfeisiwyd ym 1965 yn Washington fel gêm iard gefn i ddiddanu plant. Ers hynny mae wedi tyfu'n aruthrol o ran poblogrwydd ac yn cael ei chwarae gan bob oedran.


Mae Pickleball yn hwyl, yn gymdeithasol ac yn gyfeillgar! Mae'r rheolau'n syml ac mae'r gêm yn hawdd i ddechreuwyr ddysgu, ond gall ddatblygu i fod yn gêm gyflym, gystadleuol. Nid yw'n syndod bod cymaint o bobl sy'n rhoi cynnig arni yn gwirioni!


Hoffech chi ddysgu chwarae Pickleball? Bydd Karen yn arwain dau sesiwn ar y 12fed a'r 19eg o Fedi. Dewch i roi cynnig arni.


1 view0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page