top of page

Staff

Mae gan Ganolfan Biwmares dîm o staff gweithgar ac ymroddedig a fydd yn gallu gofalu am eich holl anghenion a gwneud eich ymweliad mor bleserus â phosibl.

Warren Jones

rheolwr

Gemma Lee-Jones

Marchnata a Thechnoleg Gwybodaeth, Swyddog ar Ddyletswydd

Josua Bajor

Cynorthwy-ydd Hamdden

Lewis Rimmer

Cynorthwy-ydd Hamdden

Sarah Hockenhull-Lewis

Rheolwr Cynorthwyol

Lewis Rimmer

Cynorthwy-ydd Hamdden

Lewis Rimmer

Cynorthwy-ydd Hamdden

Lewis Rimmer

Cynorthwy-ydd Hamdden

Samantha Williams-Jones

Gweithiwr proffesiynol atgyfeirio ymarfer corff, rheolwr datblygu busnes, hyfforddwr ffitrwydd, 

Lewis Rimmer

Cynorthwy-ydd Hamdden

Lewis Rimmer

Cynorthwy-ydd Hamdden

Lewis Rimmer

Cynorthwy-ydd Hamdden

bottom of page