top of page

Rydych wedi'ch amgylchynu gan olygfeydd godidog a golygfeydd hanesyddol yma ym Miwmares, Ynys Môn. Y Ganolfan yw man cychwyn un o’r llwybrau beicio dynodedig ar yr Ynys, sy’n ddelfrydol i fwynhau’r awyr agored a mynd o gwmpas gan ddefnyddio pŵer pedal.

Mae gennym ni ddau feic trydan hefyd.

Mae pob beic o’n fflyd llogi yn cynnwys cit argyfwng, clo, map a helmed ac mae dewis eang o feintiau ar gael i weddu i’r teulu cyfan.

Standard bikes

Oedolion

£20 am y diwrnod neu £10 am 4 awr

Plant

£10 am y diwrnod neu £5 am 4 awr

Adults electric bikes

Full day £35

Half day £17.50 

NODWCH
Er mwyn llogi gyda ni, bydd angen i chi gyflwyno dull adnabod i ni (e.e. trwydded yrru, pasbort) y byddwn yn gofyn i chi ei adael gyda ni am gyfnod eich reid, ynghyd â manylion cerdyn credyd neu allweddi car.

EBike-Green-Pic.jpg
bottom of page