top of page

Bwrdd

Mae gan Ganolfan Biwmares dîm o aelodau bwrdd ymroddedig a’u rôl yw llywio gweledigaeth, cenhadaeth a phwrpas Canolfan Biwmares i’n cymuned gyfagos.

Karen Begley

Ysgrifennydd Cwmni, Gweithgareddau, Digwyddiadau, Grantiau, Adnoddau Dynol a Llesiant

Rob Grant

Adeiladau, Tiroedd a Chynnal a Chadw

Steve Macvicar

Is-Gadeirydd, Cyllid, Grantiau, Gweithgareddau, Digwyddiadau a Gwirfoddolwyr

Roger Thomas

Cyllid, Grantiau, Amgylchedd a Digwyddiadau

Alwyn Rowlands

Ysgrifennydd Cwmni, Gweithgareddau, Digwyddiadau, Grantiau, Adnoddau Dynol a Llesiant

Mark Creegan

Derbyn, Gweithgareddau, Digwyddiadau a Lles

Andrew Reid

Cyllid, Grantiau ac AD

Eurfyn Davies

Gweithgareddau, Digwyddiadau a Chynnal a Chadw

Frank Carr

Adeiladau, Tiroedd a Chynnal a Chadw

Shan Macvicar

Cyllid, Grantiau, Llyfrgell a Digwyddiadau

Carys Thornton

Cadeirydd, Adeiladau, Tiroedd, AD a Staff

bottom of page