top of page

Dydd Llun

Amh

Dydd Mawrth

Gymnasteg gyda Sarah (4+ oed)

4pm - 5:30pm

Dydd Mercher

Gymnasteg gyda Sarah (4+ oed)

4pm - 5:30pm

Crefft Ymladd Rhyfelwyr

4;30pm - 6:30pm

Dydd Iau

Plant yn Trampolinio gyda Sarah (4+ oed)

4:00pm - 5:30pm

Badminton i Blant

4:30pm - 5:30pm

Sgrialu i Blant

5:45pm - 7:15pm

 Dydd Gwener

Carate Little Warriors (4-6 oed)

4:30pm - 5pm

Karate Rhyfelwyr Iau (7-15 oed)

5:15pm - 6pm

Dydd Sadwrn

llafnrolio

10yb - 11:15yb

PARTÏON Y PLANT

Gellir archebu lleoliad ar gyfer partïon plant ar ddydd Sadwrn gyda thri slot amser ar gael:
12pm - 1.30pm
2pm - 3.30pm
4pm - 5.30pm

Dewiswch o gastell neidio a phwll peli; castell neidio a chwrs rhwystrau neu barti disgo rholio. 

Mae'r prisiau o £100 ar gyfer hyd at 25 o blant.
Ffoniwch am fwy o fanylion ac archebion.

GWYLIAU YSGOL

Cynhelir clybiau chwaraeon a gweithgareddau i blant (5+) yn ystod gwyliau'r ysgol - hanner tymor, gwyliau'r Pasg a gwyliau'r haf.  Gellir dod o hyd i fanylion yn nes at amseroedd gwyliau ar ein Blog Newyddion.

bottom of page