top of page

Gwirfoddolwyr

Mae gan Ganolfan Biwmares dîm o wirfoddolwyr sy’n gweithio’n galed a’u rôl yw cynorthwyo gyda gweithrediad dyddiol Canolfan Biwmares.

Miriam Purser

Gwirfoddolwr Derbyn

Anne Lock

Gwirfoddolwr Caffi

Sian Arwel Davies

Cyfieithiad Cymraeg

Valerie Verbi

Prif Swyddog Codi Arian a Llyfrgell

Glenis Buckland

Gwirfoddolwr Caffi

Angela Williams

Cydlynydd Caffi

Sheila Threadgold

Gwirfoddolwr Derbyn

Kevin Sivyer

Rheoli Risg

Janet Mcfarlane

Cynorthwy-ydd Dosbarth

Jane Martin

Derbyn a Grantiau Bychain

Miriam Purser

Gwirfoddolwr Derbyn

Olivia Parry 

Hyfforddwr Gymnasteg

Marie Madigan

Gwesteiwr gofod Croeso Cynnes

Anna Chambley

Gwirfoddolwr Caffi

bottom of page