top of page

Digwyddiadau

Digwyddiadau Cylchol

Ffair Hen Bethau

Yn fisol

Arddangosfeydd Celf

Monthly

Mannau Cynnes 

Dydd Gwener

Film Night

1st Thursday of the month

Ionawr

N/A

Repair Cafe
14th

Chwefror

Open Mic Night
10th

Antiques Fair
18th

Amh

Mawrth

Amh

Antiques Fair
17th

Pickleball Tournament
24th

Ebrill

Amh

RNLI 200th Anniversary Dinner
20th

Antiques Fair
21st

Mai

Mayor's Charity Concert
26th

Open Mic Night
11th

Amh

Antiques Fair
19th

Beaumaris Festival 
23rd - 28th

Rave Bingo
31st

Mehefin

Open Mic Night

1st

Antiques Fair

16th

Gorffennaf

Cyngerdd haf Band Biwmares

Gweithgareddau haf i blant (Gwersylloedd Dydd)

Hwyl cylchdro Biwmares (sioe cŵn)

Awst

Open Mic Night

3rd

Antiques Fair

18th

Medi

Food Festival 

7th & 8th

Open Mic Night

14th

Antiques Fair

15th

Hydref

Open Mic Night

12th

Antiques Fair

20th

Bingo Night

25th

Tachwedd

Open Mic Night

2nd

Antiques Fair

17th

Rhagfyr

Beaumaris Band Christmas Concert

6th & 7th

New Year's Eve Party

31st
bottom of page